Wróć do listy aktualności

30.03.2011 – mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, seminaria

Prelekcje SPEBK w miesiącu kwietniu 2011

W kwietniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych na prelekcje, które odbędą się w dniach 5 kwietnia w Płocku, 6 kwietnia w Bydgoszczy i 14 kwietnia w Kaliszu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z biurem stowarzyszenia. Tematyka jak zawsze dotyczyć będzie właściwości nowoczesnych elementów betonowych dla kanalizacji. Studzienki kanalizacyjne to ważne elementy systemów kanalizacyjnych. Pełnią funkcje rewizyjne oraz umożliwiają poprawną eksploatację co ostatecznie decyduje o trwałości całego systemu.

Sprawdź również

Seminarium SITK Białystok

20 kwietnia w siedzibie Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Techników Komunikacji odbyło się seminarium podczas, którego dyrektor SPEBK miał przyjemność wygłosić prelekcję pt. "Nowoczesne betonowe elementy dla kanalizacji - prefabrykacja, wymagania normy PN EN 1917:2004".

23.04.2009 – podlaskie, seminaria, Białystok

Współpraca SPEBK i Politechniki Gdańskiej

Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji  wspiera innowacyjne przedsięwzięcia Politechniki Gdańskiej - platformę eNauczanie (enauczanie.pg.gda.pl).

22.01.2016

Prelekcje SPEBK w lutym 2011

W lutym 2011 odbędzie się 5 prelekcji pt. "Ekonomika stosowania betonu w kanalizacji — porównanie prefabrykatów betonowych z żelbetowymi". Prelekcje prezentowane będą kolejno w: Szczecinie (01.02), Zielonej Górze (02.02), Poznaniu (03.02), Białymstoku (08.02) oraz w Warszawie (09.02).

24.01.2011 – podlaskie