Wróć do listy aktualności

17.10.2014

Certyfikaty Znaku Jakości QSPEBK rozdane!

Dnia 15 października 2014 roku podczas trwania Targów PolEko oraz Targów GMINA 2014 odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Znaku Jakości SPEBK.

Dnia 15 października 2014 roku podczas trwania Targów PolEko oraz Targów GMINA 2014 odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Znaku Jakości SPEBK. Certyfikaty otrzymały firmy:

BETARD Sp. z o.o.

55-095 Mirków, Długołęka, Polna 30

P.P.H.U. Brejnak

05-252 Dąbrówka, Małopole, ul. Graniczna 20

Matbet Beton Sp. z o.o.

62-080 Tarnowo Podgórne, Sady, Rolna 12

P.P.H.U. "PAECH" Sp. z o.o.

64-400 Międzychód, B. Chrobrego 20b

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET BIAŁE

BŁOTA" S.A.

86-005 Białe Błota, Betonowa 1

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.

04-761 Warszawa, Zwoleńska 64a

Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz

21-100 Lubartów, Łucka 139

Znak Jakości SPEBK przyznany został firmom, które pozytywnie przeszły procedurę kontrolną w postaci badań elementów włazowej, betonowej studzienki kanalizacyjnej oraz audytu dokumentacji zakładowej w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji, kontroli łańcucha dostaw surowców do produkcji prefabrykatów betonowych oraz procedur reklamacyjnych i gwarancyjnych.

Program Znak Jakości SPEBK, jako uzupełnienie Systemu 4 Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych przewidzianego dla producentów wyrobów budowlanych objętych zakresem normy zharmonizowanej PN-EN 1917:2004, tj. Studzienek włazowych z betonu niezbrojonego, zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 stanowi sposób na potwierdzenie jakości deklarowanej w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wydawanych przez producentów zgodnie powyżej przywołanym Rozporządzeniem.

Badania przeprowadzone w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów obejmowały parametry wymienione w wymaganiach normy PN-EN 1917:2004, w tym:

- nasiąkliwość odwiertów rdzeniowych z dennicy, kręgu i zwężki - poziom na Znak QSPEBK - ≤ 5% (poziom normy PN-EN 1917:2004 - ≤ 6%)

- wytrzymałość na ściskanie odwiertów rdzeniowych z dennicy i zwężki - poziom na Znak QSPEBK -     ≥ 45 Mpa (poziom normy PN-EN 1917:2004 - ≥ 40 Mpa)

- kontrola wizualna i charakterystyki wymiarowe - wymaganie na Znak QSPEBK - tolerancje wymiarów złączy elementów studzienek betonowych:

- wysokość i średnica złącza górnego dla DN 1000 – 2 mm, 1200 – 3 mm, 1500-2000 – 4 mm

- wysokość i średnica złącza dolnego dla DN 1000 – 1 mm, 1200 – 1 mm, 1500-2000 – 1,5mm

- wytrzymałość na obciążenie pionowe zwężek (elementów przekrywających i redukujących) - poziom na znak Jakości QSPEBK , jednakowy z PN-EN 1917:20014 - 300 kN (30 ton)

- wytrzymałość na zgniatanie kręgów, elementów komory roboczej studzienki - poziom na Znak QSPEBK - klasa wytrzymałości na zgniatanie -  50  - (dla kręgów DN 1000, wys. 1000mm - obciążenie zgniatające ≥ 50 kN/m - 5 ton/m) - wyniki firm uczestniczących w programie badań: min.71,03 kN/m;           max: 92,5 kN/m (zapis normy zharmonizowanej PN-EN 1917:2004 nie przewiduje poziomu minimalnego - jest deklaratywny)

- odporność na wyrywanie i ugięcie stopni złazowych - odpowiednio 5 kN i 2kN - poziom na Znak QSPEBK jednakowy z wymaganiem normy zharmonizowanej PN-EN 1917:2004.

Znak Jakości QSPEBK przyznano firmom, których wyniki badań w 100% spełniły wymagania przyjęte w "Poziomie Jakości SPEBK". Oceny wyników badań i audytu dokumentacji zakładów produkcyjnych w przedstawionym powyżej zakresie dokonywała Kapituła Znaku Jakości SPEBK. W skład Kapituły Znaku Jakości SPEBK weszli przedstawiciele Izby Projektowania Budowlanego, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów Techników Sanitarnych oraz Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Ich pozytywna ocena wyników poszczególnych producentów umożliwiła Zarządowi SPEBK nadanie Znaków Jakości QSPEBK. Stanowią one gwarancję jakości, dzięki której betonowe elementy infrastruktury kanalizacyjnej mogą być bezawaryjnie eksploatowane co najmniej 60-70 lat w warunkach, które przewiduje norma PN-EN 1917:2004, tj. w warunkach oddziaływania ścieków domowych, oczyszczonych ścieków przemysłowych oraz większości gruntów i wód gruntowych.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@spebk.pl

Sprawdź również

Kolejna konferencja

10 marca 2009 odbędzie się kolejne seminarium dla instalatorów. Serdecznie zapraszamy na prelekcję, która dotyczyć będzie prefabrykacji nowoczesnych betonowych produktów dla kanalizacji. Informacje o spotkaniu uzyskać można pod nr tel. 605 988 700.

26.02.2009 – seminaria

Współpraca SPEBK i Politechniki Gdańskiej

Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji  wspiera innowacyjne przedsięwzięcia Politechniki Gdańskiej - platformę eNauczanie (enauczanie.pg.gda.pl).

22.01.2016