Wróć do listy aktualności

25.10.2016

Walne zebranie członków SPEBK - podsumowanie kolejnego roku działalności SPEBK.

25 października 2016 roku odbyło się Walne Zebranie członków SPEBK. Podsumowano kolejny rok działalności stowarzyszenia. 

Jednym z głównych celów działania Stowarzyszenia Producentów Elementów dla Kanalizacji jest szerzenie rzetelnej wiedzy i prefabrykatach betonowych stosowanych w infrastrukturze kanalizacyjnej. Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki współpracy z wydziałami ochrony środowiska technicznych uczelni wyższych 9 miast Polski. Od listopada 2015 do maja 2016 odbyło się 13 wykładów dla studentów studiów dziennych i zaocznych w Gdańsku, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. Studenci skorzystali z półtoragodzinnego wykładu dotyczącego właściwości użytkowych betonowych studzienek i rur kanalizacyjnych, procesu ich prefabrykacji i zasad prawidłowego montażu. Bardzo dziękujemy pracownikom naukowym tych uczelni za zaufanie, jakim nas obdarzyli "oddając w nasze ręce" swoich studentów.

SPEBK, okresie 11.2015-10.2016 wzięło także udział w 13 edycjach Seminariów szkoleniowych organizowanych przez Biuro Inżynierii Środowiska BIOTOP z Wrocławia, w tym w 7 edycjach seminariów dla drogownictwa i 6 z serii "WodKan". Organizowane przez wrocławskie biuro w miastach wojewódzkich seminaria gromadzą projektantów, przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych, wykonawców i przedstawicieli organów nadzoru budowlanego. W powyżej wspomnianym okresie SPEBK wzięło udział w seminariach w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Sopocie i Warszawie.

Ponadto w listopadzie 2015r. uczestniczyliśmy, z wykładem o korozyjnych czynnikach w kanalizacji w organizowanej przez Politechnikę Lubelską i Lwowską konferencji naukowej we Lwowie i współorganizowaliśmy międzynarodową konferencję ICCX Central Europe, która w lutym 2016 po raz trzeci odbyła się hotelu kongresowym OSSA Kongres and SPA. Podczas tej imprezy przedstawiliśmy wykład dotyczący 7-mego wymagania dla obiektów budowlanych wg CPR i właściwości betonu w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wtórnego wykorzystania betonowych wyrobów budowlanych. Powierzono nam także organizację spotkania uczestników kongresu z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Ministrem Jackiem Szerem. Moderowana dyskusja dotyczyła zmian w przepisach ustawy o wyrobach budowlanych.

Frekwencja na wszystkich wyżej wymienionych wydarzeniach sięgnęła liczby ok. 1 900 osób!

Członkowie SPEBK w planie działań 2016/2017 ujęli kontynuację współpracy z uczelniami technicznymi, a także podjęcie na nowo prowadzonej z sukcesami w latach 2009-2012 współpracy z wojewódzkimi oddziałami Polskiego Zrzeszenia Inżynierów Techników Sanitarnych i Stowarzyszenia Inżynierów Techników Komunikacji. Zapraszamy do podjęcia współpracy w zakresie szkoleń przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz urzędy miast i gmin. Mamy ciekawą ofertę dydaktyczną w zakresie wiedzy o istotnych właściwościach użytkowych betonu i wyrobów, jakie stosujecie Państwo w inwestycjach infrastrukturalnych. Poza studzienkami i rurami tematyka naszych szkoleń dotyczyć będzie także zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych oraz innych betonowych wyrobów stosowanych w systemach gospodarki wodami opadowymi i ściekami bytowo gospodarczymi.

Zapraszamy do kontaktu z biurem SPEBK pod adresem biuro@spebk.pl  

Sprawdź również

SPEBK na Targach Poleko i GMINA 2014

W dniach 14-17 października 2014 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko 2014 oraz Targi GMINA 2014. Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji - SPEBK - wzięło udział w tych wydarzeniach prezentując betonowe rozwiązania dla infrastruktury kanalizacyjnej.

17.10.2014

Kolejna konferencja

10 marca 2009 odbędzie się kolejne seminarium dla instalatorów. Serdecznie zapraszamy na prelekcję, która dotyczyć będzie prefabrykacji nowoczesnych betonowych produktów dla kanalizacji. Informacje o spotkaniu uzyskać można pod nr tel. 605 988 700.

26.02.2009 – seminaria