Wróć do listy aktualności

25.10.2016

Walne zebranie członków SPEBK - podsumowanie kolejnego roku działalności SPEBK.

25 października 2016 roku odbyło się Walne Zebranie członków SPEBK. Podsumowano kolejny rok działalności stowarzyszenia. 

Jednym z głównych celów działania Stowarzyszenia Producentów Elementów dla Kanalizacji jest szerzenie rzetelnej wiedzy i prefabrykatach betonowych stosowanych w infrastrukturze kanalizacyjnej. Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki współpracy z wydziałami ochrony środowiska technicznych uczelni wyższych 9 miast Polski. Od listopada 2015 do maja 2016 odbyło się 13 wykładów dla studentów studiów dziennych i zaocznych w Gdańsku, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. Studenci skorzystali z półtoragodzinnego wykładu dotyczącego właściwości użytkowych betonowych studzienek i rur kanalizacyjnych, procesu ich prefabrykacji i zasad prawidłowego montażu. Bardzo dziękujemy pracownikom naukowym tych uczelni za zaufanie, jakim nas obdarzyli "oddając w nasze ręce" swoich studentów.

SPEBK, okresie 11.2015-10.2016 wzięło także udział w 13 edycjach Seminariów szkoleniowych organizowanych przez Biuro Inżynierii Środowiska BIOTOP z Wrocławia, w tym w 7 edycjach seminariów dla drogownictwa i 6 z serii "WodKan". Organizowane przez wrocławskie biuro w miastach wojewódzkich seminaria gromadzą projektantów, przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych, wykonawców i przedstawicieli organów nadzoru budowlanego. W powyżej wspomnianym okresie SPEBK wzięło udział w seminariach w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Sopocie i Warszawie.

Ponadto w listopadzie 2015r. uczestniczyliśmy, z wykładem o korozyjnych czynnikach w kanalizacji w organizowanej przez Politechnikę Lubelską i Lwowską konferencji naukowej we Lwowie i współorganizowaliśmy międzynarodową konferencję ICCX Central Europe, która w lutym 2016 po raz trzeci odbyła się hotelu kongresowym OSSA Kongres and SPA. Podczas tej imprezy przedstawiliśmy wykład dotyczący 7-mego wymagania dla obiektów budowlanych wg CPR i właściwości betonu w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wtórnego wykorzystania betonowych wyrobów budowlanych. Powierzono nam także organizację spotkania uczestników kongresu z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Ministrem Jackiem Szerem. Moderowana dyskusja dotyczyła zmian w przepisach ustawy o wyrobach budowlanych.

Frekwencja na wszystkich wyżej wymienionych wydarzeniach sięgnęła liczby ok. 1 900 osób!

Członkowie SPEBK w planie działań 2016/2017 ujęli kontynuację współpracy z uczelniami technicznymi, a także podjęcie na nowo prowadzonej z sukcesami w latach 2009-2012 współpracy z wojewódzkimi oddziałami Polskiego Zrzeszenia Inżynierów Techników Sanitarnych i Stowarzyszenia Inżynierów Techników Komunikacji. Zapraszamy do podjęcia współpracy w zakresie szkoleń przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz urzędy miast i gmin. Mamy ciekawą ofertę dydaktyczną w zakresie wiedzy o istotnych właściwościach użytkowych betonu i wyrobów, jakie stosujecie Państwo w inwestycjach infrastrukturalnych. Poza studzienkami i rurami tematyka naszych szkoleń dotyczyć będzie także zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych oraz innych betonowych wyrobów stosowanych w systemach gospodarki wodami opadowymi i ściekami bytowo gospodarczymi.

Zapraszamy do kontaktu z biurem SPEBK pod adresem biuro@spebk.pl  

Sprawdź również

Certyfikaty Znaku Jakości QSPEBK rozdane!

Dnia 15 października 2014 roku podczas trwania Targów PolEko oraz Targów GMINA 2014 odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Znaku Jakości SPEBK.

17.10.2014

Targi WOD-KAN 22-24 maja 2012

W dniach 22-24 maja 2012 roku w Bydgoszczy, na terenach Centrum Wystawienniczo-Targowego w Myślęcinku odbędzie XX jubileuszowa edycja Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2012. Stoisko Stowarzyszenia Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji znajdować się będzie w namiocie B, nr 183.

10.05.2012

Nowa siedziba biura Stowarzyszenia

Z początkiem lipca otworzyliśmy Biuro SPEBK, które teraz mieści się w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 30 lok. 32. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00. Telefon, fax 081 444 15 98. Serdecznie zapraszamy.

1.07.2008 – Stowarzyszenie