Wróć do listy aktualności

3.04.2017

Wykłady w PWiK.

W dniach 17 i 23 marca w PWiK w Piotrkowie Trybunalskim i w Gdyni odbyły się wykłady 

W dniach 17 i 23 marca w PWiK w Piotrkowie Trybunalskim i w Gdyni odbyły się wykłady pt.: "Betonowe prefabrykaty dla kanalizacji - istotne cechy użytkowe w ujęciu parametrów normowych. Prosta droga do dobrej specyfikacji" obejmujący zakres tematyczny:

- informacje o składzie surowcowym betonu i procesie prefabrykacji,

- zakres przedmiotowy normy PN-EN 1917:2004

- istotne parametry ww. normy, ich wpływ na trwałość i wytrzymałość

  betonowych prefabrykatów dla kanalizacji

- wskazówki montażowe w aspekcie wytrzymałości konstrukcyjnej i  szczelności

   studzienki kanalizacyjnej,

- istotne cechy użytkowe rur betonowych w ujęciu normy PN-EN 1916:2005."

oraz

"Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu - krajowe i unijne regulacje prawne dotyczące deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i znakowania znakami B i CE" obejmujący tematykę:

-  Ustawy o Wyrobach Budowlanych,

-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i znakowania ich znakiem budowlanym,

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (...).

Wykładów wysłuchało ok. 40 osób, z czego ok. 10 w Piotrkowie Tryb. i 30 w Gdyni. W obu przedsiębiorstwach uzyskaliśmy pozytywną ocenę przekazanych treści.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji szkoleń dla pracowników Państwa przedsiębiorstw.

Sprawdź również

Certyfikaty Znaku Jakości QSPEBK rozdane!

Dnia 15 października 2014 roku podczas trwania Targów PolEko oraz Targów GMINA 2014 odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Znaku Jakości SPEBK.

17.10.2014