Wróć do listy aktualności

3.04.2017

Wykłady w PWiK.

W dniach 17 i 23 marca w PWiK w Piotrkowie Trybunalskim i w Gdyni odbyły się wykłady 

W dniach 17 i 23 marca w PWiK w Piotrkowie Trybunalskim i w Gdyni odbyły się wykłady pt.: "Betonowe prefabrykaty dla kanalizacji - istotne cechy użytkowe w ujęciu parametrów normowych. Prosta droga do dobrej specyfikacji" obejmujący zakres tematyczny:

- informacje o składzie surowcowym betonu i procesie prefabrykacji,

- zakres przedmiotowy normy PN-EN 1917:2004

- istotne parametry ww. normy, ich wpływ na trwałość i wytrzymałość

  betonowych prefabrykatów dla kanalizacji

- wskazówki montażowe w aspekcie wytrzymałości konstrukcyjnej i  szczelności

   studzienki kanalizacyjnej,

- istotne cechy użytkowe rur betonowych w ujęciu normy PN-EN 1916:2005."

oraz

"Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu - krajowe i unijne regulacje prawne dotyczące deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i znakowania znakami B i CE" obejmujący tematykę:

-  Ustawy o Wyrobach Budowlanych,

-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i znakowania ich znakiem budowlanym,

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (...).

Wykładów wysłuchało ok. 40 osób, z czego ok. 10 w Piotrkowie Tryb. i 30 w Gdyni. W obu przedsiębiorstwach uzyskaliśmy pozytywną ocenę przekazanych treści.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji szkoleń dla pracowników Państwa przedsiębiorstw.

Sprawdź również

Wybory Zarządu SPEBK

Dnia 23 września 2008 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Członkowie jednogłośnie powołali Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Grzegorz Ordon - Prezes Zarządu, Tomasz Banaszyk - Skarbnik, Członek Zarządu, Wojciech Trykacz - Członek Zarządu oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Mirosław Paech - Przewodniczący Komisji, Wacław Orczykowski - Członek Komisji i Andrzej Sienkiewicz - Członek Komisji. Przyjęto również plan działania na najbliższy rok oraz budżet Stowarzyszenia.

23.09.2008 – Stowarzyszenie

Seminaria SPC/SPEBK

W dniach 22 i 29 października bieżącego roku odpowiednio w Gdańsku i Zielonej Górze odbędą się organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji seminaria.

19.10.2009 – dolnośląskie, lubuskie, pomorskie