Wróć do listy aktualności

1.05.2017

Wykłady SPEBK - podsumowanie półrocza

Realizacja zatwierdzonego na Walnym Zebraniu Członków SPEBK planu działania biura stowarzyszenia wraz z końcem kwietnia znalazła się na półmetku.

Od października, zgodnie z planem odbyło się 18 wykładów dla studentów studiów dziennych i zaocznych Politechnik w Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetów Przyrodniczych w Lublinie i Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej w Koninie. W maju odbyć się mają wykłady w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Politechnice w Koszalinie. Ponadto w ramach wieloletniej już współpracy w przyszłym semestrze spotkamy się ze studentami na Politechnice w Poznaniu i Kielcach. Na wszystkich wyżej wymienionych uczelniach przedstawiamy tematykę betonowych elementów kanalizacyjnych w ujęciu parametrów norm zharmonizowanych. Oprócz uczelni wyższych, wykłady odbyły się w Przedsiębiorstwach Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, Piotrkowie Trybunalskim i Gnieźnie.  Informacje przekazywane podczas wykładów znajdują się na naszej stronie w zakładce Publikacje. Zachęcamy do lektury.

Sprawdź również

Współpraca SPEBK i Politechniki Gdańskiej

Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji  wspiera innowacyjne przedsięwzięcia Politechniki Gdańskiej - platformę eNauczanie (enauczanie.pg.gda.pl).

22.01.2016

Konferencja w Kielcach

24 lutego 2009 w Centrum Konferencyjnym Targów Kieleckich odbyło się Seminarium dla Instalatorów, w którym udział wzięło nasze Stowarzyszenie. Prelekcję pt. "Nowoczesne betonowe elementy dla kanalizacji - prefabrykacja, wymagania normy, zastosowanie" przedstawił dyrektor SPEBK Mateusz Florek.

26.02.2009 – świętokrzyskie