Wróć do listy aktualności

1.05.2017

Wykłady SPEBK - podsumowanie półrocza

Realizacja zatwierdzonego na Walnym Zebraniu Członków SPEBK planu działania biura stowarzyszenia wraz z końcem kwietnia znalazła się na półmetku.

Od października, zgodnie z planem odbyło się 18 wykładów dla studentów studiów dziennych i zaocznych Politechnik w Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetów Przyrodniczych w Lublinie i Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej w Koninie. W maju odbyć się mają wykłady w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Politechnice w Koszalinie. Ponadto w ramach wieloletniej już współpracy w przyszłym semestrze spotkamy się ze studentami na Politechnice w Poznaniu i Kielcach. Na wszystkich wyżej wymienionych uczelniach przedstawiamy tematykę betonowych elementów kanalizacyjnych w ujęciu parametrów norm zharmonizowanych. Oprócz uczelni wyższych, wykłady odbyły się w Przedsiębiorstwach Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, Piotrkowie Trybunalskim i Gnieźnie.  Informacje przekazywane podczas wykładów znajdują się na naszej stronie w zakładce Publikacje. Zachęcamy do lektury.

Sprawdź również

Konferencja INSTAL-WOD-KAN Kielce 2009

Serdecznie zapraszamy na Konferencję INSTAL-WOD-KAN, która odbędzie się w Kielcach w dniach 27 - 29.04.2009. Mamy zaszczyt być Złotym Sponsorem konferencji organizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską, Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie", Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. PZITS Oddział Kielce, Świętokrzyska Okręgową Izbę Budownictwa i WOD KAN Consulting.

23.04.2009 – świętokrzyskie, Kielce