O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji (SPEBK) zostało powołane do życia i rozpoczęło działalność w 2004 roku. Pierwsza publiczna prezentacja Stowarzyszenia odbyła się podczas Targów WOD-KAN 2005 w Bydgoszczy.

Stowarzyszenie jest ogólnopolską organizacją branżową, której podstawowym celem jest promowanie wyrobów betonowych stosowanych w systemach kanalizacyjnych, wspieranie rozwoju technicznego i podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów betonowych oraz integracja środowiska związanego z produkcją takich wyrobów.

Idea utworzenia organizacji branżowej występowała wśród producentów od kilku lat, wzorem były analogiczne organizacje branżowe istniejące w krajach UE.

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą. Zrzesza producentów, którzy w pełni przestrzegają wymagań europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów betonowych stosowanych w kanalizacji. W ramach działalności statutowej podejmujemy misję promowania betonu jako materiału, z którego powstają godne polecenia i zaufania systemy kanalizacyjne.

Główne cele stowarzyszenia

  • Promowanie wyrobów betonowych stosowanych w systemach kanalizacyjnych
  • Wspieranie rozwoju technicznego
  • Podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów betonowych
  • Doradztwo techniczne w zakresie w/w wyrobów

Realizacja celów prowadzona jest w oparciu o działania biura Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby i firmy związane z produkcją i stosowaniem wyrobów betonowych w kanalizacji. Zachęcamy do kontaktowania się z biurem również we wszystkich innych sprawach. Polecamy również stale aktualizowaną stronę Stowarzyszenia.