Lista publikacji

Elementy betonowe – korozja siarczanowa

Beton w obiektach kanalizacji deszczowej i sanitarnej znajdując się w środowisku gruntowym z zewnątrz i przenosząc ścieki deszczowe lub sanitarne wewnątrz narażony jest na oddziaływanie różnych czynników, które mogą mieć charakter destrukcyjny.

22.01.2016

Ekonomia stosowania betonu w kanalizacji

Ekonomika stosowania betonu w systemach kanalizacyjnych – porównanie nowoczesnych prefabrykatów betonowych z żelbetowymi.

20.01.2016 – Mateusz Florek, Dyrektor SPEBK

Trwała kanalizacja – kryteria doboru materiałów

Koszty inwestycji poniesione przez niemieckie gminy i operatorów sieci kanalizacyjnych w związku z odprowadzaniem ścieków wyniosły w latach 2002 – 2004 15,5 mld euro [1, 2], z czego 11,4 mld euro, czyli 73,5 % przypadło na samą sieć kanalizacyjną, a pozostałe 26,5 %, czyli niespełna 4,1 mld euro przeznaczone zostało na oczyszczalnie ścieków.

26.03.2012 – Dr inż. Karsten Körkemeyer

KONIN STAWIA NA JAKOŚĆ I ZADOWOLENIE KLIENTÓW

Ze strony internetowej:  „…Firma FABET działająca na polskim rynku od 1999 roku jest przykładem producenta, który doskonale wpisuje się w ogólne trendy poprawy jakości rozwiązań technicznych w dziedzinie prefabrykatów betonowych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Powstanie firmy poprzedziły badania standardów europejskich w tym zakresie, analiza potrzeb i możliwości rodzimego rynku, a wynikiem tych działań było określenie i realizacja celu planowanej produkcji. Już na początku 2000 roku przystąpiono do produkcji studni kanalizacyjnych oraz zbiorników monolitycznych o średnicy wewnętrznej 2500 mm. W roku 2009 firma uruchomiła produkcję komór startowych do mikrotunelingu o średnicy DN 2500 (grubość ścianki 20 cm), DN 3200 (grubość ścianki 26 cm) oraz rur betonowych i żelbetowych w zakresie średnic od DN 250 do DN 1200. Wysoka jakość produktów, realizowanych w oparciu o normy EN i DIN, szybko zyskała uznanie klientów i pozwoliła na zwiększenie parku maszynowego i samej produkcji…

29.12.2011

Nowe regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobu budowlanego

Publikujemy dzisiaj tekst Agnieszki Leśnik, Pełnomocnika Zarządu do spraw Zarządzania Jakością FABET Sp. z o.o. - w przekonaniu, iż to omówienie materiału orientującego zainteresowane podmioty zajmujące sie obrotem wyrobami budowlanymi dostatecznie wyprzedza czas, w którym przepisy zaczna obowiązywać. Stanowi zatem materiał dla producentów, projektantów i inwestorów. Jak winny być oznakowane studzienki kanalizacyjne i inne elementy budowlane - czyli to, co członkowie naszego Stowarzyszenia produkują - mogą Państwo przeczytać niżej.

20.12.2011 – Agnieszka Leśnik

Kanalizacja na przestrzeni wieków

Od redakcji: przedstawiamy Państwu oryginalny tekst Przemysława Przybylskiego z firmy PAECH Sp. z o.o. – w przekonaniu, że historyczna perspektywa dyskusji „betonowe studzienki kanalizacyjne i rewizyjne kontra inne rozwiązania” uzyska niezbyt często spotykaną płaszczyznę porównań.

10.12.2011 – Przemysław Przybylski

Beton górą!

Czas nie stoi w miejscu, prefabrykacja staje się coraz nowocześniejsza. Rynek domaga się wyrobów utrzymujących wszelkie cechy wytrzymałościowe i jakościowe wyrobu, ale za mniejszą cenę. Zwiększamy jakość i wytrzymałość betonu - dzięki czemu zmniejsza się  grubość ścianek oraz ilość i rodzaj zbrojenia.

3.11.2011 – Rozmawiał: Marek Zarębski

Trwałość żelbetu

Konstrukcje z betonu powinny być tak zaprojektowane, aby w przewidywanym czasie ich użytkowania, w zadanych warunkach środowiskowych i przy zadanej konserwacji spełniały założone wymagania - zarówno pod względem stanów granicznych nośności, użytkowania jak i funkcjonalności bez ryzyka ponoszenia przez użytkownika nieplanowanych kosztów konserwacji czy remontów. 

7.09.2011 – Przemysław Łapiński

  • Strony:
  • 1
  • 2